SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Odpadové hospodárstvo

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
4.7.2023
Certifikát za zavedenie a vykonávanie triedeného zberu odpadu za rok 2022
Detail dokumentu
Dátum 4.7.2023
Názov Certifikát za zavedenie a vykonávanie triedeného zberu odpadu za rok 2022
13.3.2023
Dodatok k zmluve NATUR-PACK
Detail dokumentu
Dátum 13.3.2023
Názov Dodatok k zmluve NATUR-PACK
20.2.2023
Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022
Detail dokumentu
Dátum 20.2.2023
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022
20.2.2023
Výpočet úrovne vytriedenia odpadu za rok 2022
Detail dokumentu
Dátum 20.2.2023
Názov Výpočet úrovne vytriedenia odpadu za rok 2022
16.1.2023
Harmonogram vývozu odpadu r. 2023
Detail dokumentu
Dátum 16.1.2023
Názov Harmonogram vývozu odpadu r. 2023
15.7.2022
Zber nebezpečného odpadu
Detail dokumentu
Dátum 15.7.2022
Názov Zber nebezpečného odpadu
15.7.2022
Zber jedlých olejov
Detail dokumentu
Dátum 15.7.2022
Názov Zber jedlých olejov
15.7.2022
Zber elektroodpadu 19.7.2022
Detail dokumentu
Dátum 15.7.2022
Názov Zber elektroodpadu 19.7.2022
12.4.2022
Certifikát NATURPACK rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 12.4.2022
Názov Certifikát NATURPACK rok 2021
16.2.2022
Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 16.2.2022
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021
15.2.2022
Výpočet vytriedenia odpadu za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 15.2.2022
Názov Výpočet vytriedenia odpadu za rok 2021
1.1.2022
Harmonogram vývozu odpadu odpadu rok 2022
Detail dokumentu
Dátum 1.1.2022
Názov Harmonogram vývozu odpadu odpadu rok 2022
11.4.2021
Certifikát NATURPACK rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 11.4.2021
Názov Certifikát NATURPACK rok 2020
5.1.2021
Harmonogram vývozu odpadu na rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 5.1.2021
Názov Harmonogram vývozu odpadu na rok 2021
1.12.2020
Zber nebezpečného odpadu
Detail dokumentu
Dátum 1.12.2020
Názov Zber nebezpečného odpadu
10.11.2020
Informácia i kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Detail dokumentu
Dátum 10.11.2020
Názov Informácia i kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
18.2.2020
Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 18.2.2020
Názov Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020
25.2.2019
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 25.2.2019
Názov Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018
25.2.2019
Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Zbehňov
Detail dokumentu
Dátum 25.2.2019
Názov Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Zbehňov
23.8.2018
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbehňov
Detail dokumentu
Dátum 23.8.2018
Názov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbehňov
Popis Názov projektu :Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbehňov Typ projektu : dopytovo-orientovaný projekt Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje 312000 Kód výzvy a ITMS kód projektu: OPLZ-P06-SC611-2017-1 Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity: Technická vybevonsť v obciach s prítomnosťou MRK Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj): Zbehňov, Trebišov, Košický kraj Časový rámec realizácie projektu : 8/2018 – 9/2018 Rozpočet projektu: 60.000,00 €Kontaktné údaje prijímateľa:Martin Timko, Hlavná 68/30, 07801 Zbehňov, tel. 0905234947, mail obec.zbehnov@gmail.com, web www.zbehnov.sk Ciele projektu: rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeniu podmienkam bývania Cieľové skupiny: MRK Stručný opis projektu: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbehňov je definovaný v súlade so stratégiou OP ĽZ. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie podmienok bývania pre MRK a ostatných obyvateľov obce formou likvidácie nelegálnej skládky, čím sa naplní špecifickýcieľ prioritnej osi 6 – rast počtu rómskych domácnosdtí s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Cieľovou skupinou je MRK žijúca v obci, ktorej realizácia projektu prispieva k zlepšeniu kvality bývania, zvyšuje možnosti ochrany zdravia a ŽP. Miestom realizácie je katastrálne územie obce, pozemok parcela č. 512, vo vlastníctve obce.
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Zbehňov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 – 16:00
  • Ut: 8:00 – 16:00
  • St: 8:00 – 16:00
  • Št: 8:00 – 16:00
  • Pi: 8:00 – 16:00