Zoznamy zaregistrovaných kandidátov

[pdf-embedder url=“https://www.zbehnov.sk/wp-content/uploads/2022/09/Zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_pre_volby_starostu_obce_Zbehnov.pdf“ title=“Zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_pre_voľby_starostu_obce_Zbehňov“]

[pdf-embedder url=“https://www.zbehnov.sk/wp-content/uploads/2022/09/Zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_pre_volby_do_obecneho_zastupitelstva_obce_Zbehnov.pdf“ title=“Zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_pre_voľby_do_obecneho_zastupiteľstva_obce_Zbehňov“]

Comments are closed.