Výsledky volieb 2022

 

[pdf-embedder url=“https://www.zbehnov.sk/wp-content/uploads/2022/11/volbyposlanciksk.pdf“]

 

[pdf-embedder url=“https://www.zbehnov.sk/wp-content/uploads/2022/11/volbypredseda.pdf“]

 

[pdf-embedder url=“https://www.zbehnov.sk/wp-content/uploads/2022/11/volbystarosta.pdf“]

 

[pdf-embedder url=“https://www.zbehnov.sk/wp-content/uploads/2022/11/volbyposlanci.pdf“]

Comments are closed.