Všeobecne záväzne nariadenia a smernice obce

 

 

Záverečný účet za 2022 (6.3.2023)

Dodatok_1_2022_k_VZN_c_3_2019_o_dani_z_nehnutelnosti_dani_za_psa_a_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady_na_uzemi_obce_Zbehnov (15.12.2022)

Dodatok_1_2022_k_VZN č. 3-2019 o dani_z_nehnutelnosti_dani_za_psa_a_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady_na_uzemi_obce_Zbehnov (15.12.2022)

VZN c. 2_2022_o_spravnych_poplatkoch_a_poplatkoch_za_pracovne_ukony_vykonane_obecnym_uradom_v_Zbehnove (15.12.2022)

Dodatok_1_2022_k_VZN č. 3-2019 o dani_z_nehnutelnosti_dani_za_psa_a_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady_na_uzemi_obce_Zbehnov (15.12.2022)

Navrh_rozpoctu_obce_Zbehnov_na_r_2023_2024_2025 (30.11.2022)

Dodatok_1_2022_k_VZN_č_3_2019_o_dani_z_nehnutelnosti_dani_za_psa_a_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady_na_uzemi_obce_Zbehnov (29.11.2022)

Navrh_VZN č. 2_2022_o_spravnych_poplatkoch_a_poplatkoch_za_pracovne_ukony_vykonane_obecnym_uradom_v_Zbehnove (29.11.2022)

Navrh_VZN_1_2022_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_a_s_drobnymi_stavebnymi_odpadmi (29.11.2022)

Navrh_Rozpoctoveho_opatrenia_2_2022 (29.11.2022)

Rozpoctove_opatrenie_1_2022 (29.6.2022)

Navrh_zaverecneho_uctu_Obce_Zbehnov_za_rok_2021 (7.2.2022)

Prijmovy_a_vydavkovy_rozpocet_ 2022_2023_2024 (10.12.2021)

Výročná_správa_za_r_2020 (27.4.2021)

Záverečný_účet_Obce_Zbehňov_a_rozpočtové_hospodárenie_za_r_2020 (12.3.2021)

Rozpočtové_opatrenie_2_2020 (15.12.2020)

Rozpočet_na_r_2021_2022_2023 (15.12.2020)

VZN_3_2020_o_pravidlách_poskytovania_sociálnej_pomoci (15.12.2020)

VZN_2_2020_ktorým_sa_schvaľuje_Prevádzkový_poriadok_pohrebiska (15.12.2020)

Dodatok_1_2020_k_VZN_1_2016_o_nakladaní_s_komunálnymi_odpadmi_a_s_drobnými_odpadmi_na_území_obce_Zbehňov (15.12.2020)

VZN č.3/2020 o pravidlách poskytovania sociálnej pomoci (14.12.2020)

Sprava_audítora_za_r_2019 (26.11.2020)

Rozpočtové_opatrenie_1_2020 (24.9.2020)

Vyrocna_sprava_za_2019 (17.6.2020)

Záverečny_účet_Obce_Zbehňov_za_r_2019(15.3.2020)

VZN_3_2019_o_dani_z_nehnuteľnosti_dani_za_psa_a_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady_a_drobné_stavebné_odpady_na_území_obce_Zbehňov (10.1.2020)

Rozpoctove_opatrenie_1_2019_uprava_rozpoctu_ (11.12.2019)

VZN_2_2019_o_poplatkoch_za_pracovné_úkony_vykonané_obecným_úradom_a_ďalších_jednorázovo_splatných_poplatkov_obce_Zbehňov (11.12.2019)

Rozpocet_2020_2021_2022 (11.12.2019)

Rozpoctove_opatrenie_c_1_2019 (11.12.2019)

Pravidla_ KC_ HK (30.8.2019)

Zaverecny_ucet_obce_Zbehnov_za_2018 (5.4.2019)

Individualna_vyrocna_sprava_Obce_Zbehnov_za_2018 (5.4.2019)

VZN_1_2019_o_verejnom_poriadku_a_pravidlach_na_udrziavanie_cistoty_a_ochranu_verejnej_zelene_v_obci_Zbehnov  (5.4.2019)

Dodatok-č.-5-k-VZN-2_2011_o_správnych_poplatkoch.pdf(1.3.2019)

Uroven_vytriedenia_odpadu_za_r_2018 (25.2.2019)

Usmernenie_pri_postupe_registracie_chovu_s_jednou_osipanou_na_domacu_spotrebu(21.12.2018)

Zásady_odmeňovania_poslancov_OZ_od_2018[1] (21.12.2018)

Rozpočet_na_r_2019_2020_2021 (21.12.2018)

Rozpoctove_opatrenie_2_2018(19.12.2018)

Rozpočtové_opatrenie_č_1 (8.11.2018)

Návrh_rozpočtového_opatrenia_č_1 (26.9.2018)

Zaverecny_ucet_Obce_Zbehnov_a_rozpoctove_hospodarenie_za_r_2017 (1.3.2018)

VZN_3_2017_o_prenajme_nebytovych_priestorov (8.12.2017)

VZN_2_2017_o_ovzdusi (8.12.2017)

Navrh_Rozpocet_2018_2019_2020 (15.11.2017)

Navrh_Rozpoctove_opatrenie_1_uprava_rozpoctu_ (15.11.2017)

Program_hospodarskeho_a_socialneho_rozvoja_obce_na_roky_2017_2023 (9.6.2017)

Uznesenie_3_Z3_2017_o_schvaleni_Programu_rozvoja_obce_2017-2023 (9.6.2017)

VZN_1_2013_Prevadzkovy_poriadok_pohrebiska (21.4.2017)

Zaverecny_ucet_obce_Zbehnov_za_r_2016(20.2.2016)

Navrh_plan_kontrolnej_cinnosti_na_1_polrok_2017 (23.11.2016)

Navrh_rozpoctu_obce_zbehnov_na_2017_2018_2019 (23.11.2016)

Navrh_1_uprava_rozpoctu_2016 (23.11.2016)

Popis_systému_nakladania_s_komunálnymi_odpadmi_vrátane_triedeného_zberu_v_obci_Zbehňov

VZN_1_2016_o_nakladaní_s_KO

Zaverecny-ucet-za-r.-2013

ROZPOCET-na-r.-2016-2017-2018

VZN-c.-4-2015-o-dani-z-nehnutelnosti-dani-za-psa-a-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady

VZN-c.-3-2015-o-vyhradeni-miest-na-umiestnovanie-volebnych-plagatov

Dodatok-c.-1-k-VZN-c.-1-2012

Dodatok-c.-1-k-VZN-c

Dodatok-c.-2-k-VZN-c

Dodatok-c.-3-k-VZN-c.-2-2011

Dodatok-c.-4-k-VZN-c.-2-2011-o-spravnych-poplatkoch

Interna_smernica_c.1-2015_pre_poskytovanie_stravnych_listkov

Navrh-Rozpocet-na-r.-2016-2017-2018

Navrh-Rozpocet_obce_Zbehnov_na_r.2015,2016,2017

Navrh-VZN_c.3-2015_o_vyhradeni_miest_na_umiestnovanie_volebnych_plagatov

Navrh-VZN-c.-4-2015-o-poplatku-za-KO-a-DSO

Navrh_VZN_o_DRZANI_PSOV_2012

Oznamenie-rozsah_vykonu_starostu

Oznamenie-o-pocte-obyvatelov

Oznámenie_o_urceni_poctu_poslancov

ROZPOCET_2015,2016,2017

Sprava_audítora_2013

VZN č. 1-2012 o (DzN, TKO, pes)

Statut-obce-Zbehnov-2012

Trhovy_poriadok

VZN_c.1-2015_o_poskytovani_dotacii_z_rozpoctu_obce

VZN-c.-2-2015-o-sposobe-nahradneho-zasobovania-vodou-a-zneskodnovania-obsahu-zump

VZN č. -2014 o predaji výrobkov na trhových miestach

VZN o poplatkoch

Vyrocna-sprava-za-2013

Zaverecny-ucet-za-r.-2013

Uznesenie_31_2009_o_schválení_spoločného_ÚPN_obcí_Zemplínska_Teplica_Veľké_Ozorovce_Malé_Ozorovce_a_Zbehňov (27.4.2009)

VZN_3_2009_o_záväznej_časti_spoločného_ÚPN_obcí_Zemplínska_Teplica_Veľké_Ozorovce_Malé_Ozorovce_a_Zbehňov (27.4.2009)

Comments are closed.