Úvod

Obec Zbehňov leží pri východnom úpäti Slanských vrchov v Podslanskej pahorkatine rozčlenenej potokmi Trnava a Trnávka. Nadmorská výška v strede obce je 172 m n. m. Obec Zbehňov sa spomína od roku 1290 ako Zebegunew. V minulosti patrila k hradu Purustyan. Obyvatelia obce sa oddávna zaoberali poľnohospodárstvom a pálením dreveného uhlia. Veľa obyvateľov z oblasti, do ktorej patrí Zbehňov sa presídlilo do Kerestura (dnešná Vojvodina, Srbsko).

Prvé zmienky o miestnom chráme sú z druhej polovice tridsiatych  rokov 14. storočia. V roku 1906 bol postavený veľký chrám, ktorý bol počas druhej svetovej vojny poškodený. Jeho oprava bola vykonaná v roku 1969.

Comments are closed.