Registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

 

[gview file=“https://www.zbehnov.sk/wp-content/uploads/2019/02/info_na_web_1_osipana.pdf“]

[gview file=“https://www.zbehnov.sk/wp-content/uploads/2019/02/Predaj-1-ks-OŠ-Príloha-č2.pdf“]

[gview file=“https://www.zbehnov.sk/wp-content/uploads/2019/02/Registrácia-chovu-1-ks-OŠ-Príloha-č1.pdf“]

[gview file=“https://www.zbehnov.sk/wp-content/uploads/2019/02/graf_znazornenie.pdf“]

Comments are closed.