Oznamy

Oznamenie_o_strategickom_dokumente_IUS_KK_na_roky_2022-2030 (17.3.2023)

Oznamenie_o_strategickom_dokumente_PHaSR_KSK_na_roky_2023_2027 (17.3.2023)

Cierne_stavby_a_ich_legalizacia (13.3.2023)

Pozvanka_na_1_ustanovujuce_zasadnutie_obecneho_zastupitelstva_obce_Zbehnov (09.11.2022)

Verejna_vyhlaska_Rozhodnutie_ o_umiestneni_stavby_Zbehnov-kanalizacia_liniova_stavba_ (17.10.2022)

Oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_kanalizacia_Zbehnov (9.9.2022)

Oznamenie_o_ulozeni_zasielky_05_08_2022 (05.05.2022)

Oznamenie o ulozeni zasielky (28.7.2022)

Aktívne zálohy (17.6.2022)

Vyzva_na_vykonanie_vyrubu (16.5.2022)

Upozornenie_miestny_urad (16.5.2022)

Oznamenia_URADNU_TABULU (16.5.2022)

ZP_6_01_vykaz_o_KO_za_2021 (22.2.2022)

Výpočet úrovne vytriedenia 2021 (15.12.2021)

Oznamenie_o_strategickom_ dokumente_nizkouhlikova_strategia_ KSK (8.2.2022)

Oznamenie_o_zaverecnom_stanovisku_ Planu_rozvoja_verejnych_vodovodov_a_kanalizacii_KK (8.2.2022)

Výzva_k_predchádzaniu_zaburinenia_poľnohospodárskych_a_nepoľnohospodárskych_pozemkov (5.5.2021)

Oznámenie o správe_o_hodnotení_strategického_dokumentu_ Plán_rozvoja_verejných_vodovodov_a_verejných_kanalizácií_KK_na_r_2021_-_2027 (11.3.2021)

Výpočet úrovne vytriedenia 2020 (23.2.2021)

Oznámenie_zámeru_predaj_pozemkov (26.11.2020)

Verejna_vyhláška_Rozhodnutie_o_umiestnení_stavby_Zbehňov_vodovod (13.11.2020)

Záverečné_stanovisko_z_posúdenia_ strategického_ dokumentu_ Plán_udržateľnej_mobility_ KSK (1.7.2020)

Oznámenie_zámeru_zámena_pozemkov (23.9.2019)

Oznamenie_o_strategickom_dokumente_Plan_udržateľnej_mobility_KSK (13.6.2019)

Plan kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 – navrh  (28.5.2019)

Leták – bezpečnostné opatrenie(28.5.2019)

Verejna_vyhlaska_oznamenie_o_uzemneho_konania_a_nariadenie_miestneho_zistovania_Velke_Ozorovce (23.10.2018)

Verejna_vyhlaska__Oznamenie_o_zacati_uzemneho_konania_a_nariadenie_miestneho_zistovania (18.10.2018)

Oznamenie_o_urceni_poctu_poslancov_a_o_utvoreni_volebneho_obvodu (7.8.2018)

Oznamenie_o_rozsahu_vykonu_starostu (7.8.2018)

Oznamenie _zaverecneho_stanoviska_z_posudenia_POH_KK_2016_2020 (22.5.2018)

Potvrdenie_o_členstve_v_MAS (2.5.2018)

Rozhodnutie_na_vykonanie_deratizácie (4.4.2018)

Oznamenie_o_zmene_strategickeho_dokumentu_RIUS_KSK (8.2.2018)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – deratizácia škodcov (6.10.2016)

Oznámenie_o_vydaní_záverečného_stanoviska_k_PHaSRKSK_na_2016_2022 (31.8.2016)

Oznámenie_o_vydaní_a_zverejnení_záverečného_stanoviska_k_RIUS_KSK (16.7.2016)

Oznámenie_o_strategickom_dokumente PHaSR_KSK_2016-2022 (26.5.2016)

Oznámenie_o_strategickom_dokumente_RIUS_KK_2014-2020 (10.5.2016)

Oznámenie_o_ strategickom_dokumente_Program_odpadoveho_hospodarstva_Košického_kraja_na_roky_2016-2020

Oznamenie-elektronickej-adresy-pre-volby-do-NR-SR-v-r.-2016

Oznamenie-o-Programe-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-KSK-na-2016-2022

Oznamenie-SPP-distribucia-a.s.

Oznamenie-zameru

POZVANKA-opravna-na-1.-zasadnutie-OZ

Pozvanka-na-OZ-c.-4-2015

Pozvanka-na-1.-ustanovujuce-zasadnutie-30.11.2014

Pozvanka-na-OZ-c.-1-2015

Rozhodnutie-SD-UPN-VUC-KK-ZaD-2014

Uznesenie-c.-2-Z4-2014

Vysledky-volieb-do-organov-samospravy-obcí-15.11.2014

informácia-voľby-prezidenta-SR

Informacia-pre-volica-volby-do-NRSR

Kandidati-na-poslancov-OZ-a-starostu-obce

Mapa-parcely-č.-220

NAVRH-ROZPOCTU-na-roky-2014

Comments are closed.