PODPORA ČINNOSTÍ ZAMERANÝCH NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVÝCH SITUÁCIÍ S OCHORENÍM COVID-19 V OBCIACH S PRÍTOMNOSŤOU MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Plagat NP COVID MRK verzia 02

Comments are closed.