Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Čítať viac …

Pozvánka

Vážení občania,   starosta Obce Zbehňov a poslanci obecného zastupiteľstva Vás pozývajú na Silvestrovský ohňostroj Obce Zbehňov dňa 31.12.2016 o 23:45 hod. pred Obecným úradom Zbehňov Tešíme sa na Vás. Stiahnuť pozvánku

Čítať viac …