Harmonogram vývozu odpadu

Stiahnuť v pdf:  Harmonogram-zber-TKO-2016

 

ZBER KOMUNÁLNEHO A SEPAROVANÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ – HARMONOGRAM
ZBEHŇOV – ROK 2016

Komunálny odpad :

7/1, 21/1, 4/2, 18/2, 3/3, 17/3, 31/3, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5, 9/6, 23/6, 7/7, 21/7, 4/8, 18/8, 1/9, 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12, 22/12

Zmiešané plasty :

20/1, 16/3, 18/5, 20/7, 21/9,18/11

PET fľaše :

29/2, 25/4, 22/6, 22/8, 24/10, 19/12

Sklo : 29/1, 25/7, 12/12

Papier : 15/4, 25/8

Elektroodpad a kovové obaly : 16/5, 21/10

Oznamujeme občanom, že triedený odpad vyváža firma FÚRA s.r.o, ktorá stanovila svoje podmienky separovania. Upozorňujeme, že keď bude vrece s odpadom obsahovať niečo, čo do toho odpadu nepatrí, firma FÚRA Vám odpad NEVYVEZIE!

Nebezpečný odpad :

Obec zazmluvní s iným odberateľom (odpadové oleje, filtre, plechovky od farby, akumulátory, žiarivky). Poplatok bude zverejnený po zazmluvnení.

Papier :

môže obsahovať len : noviny, časopisy, kartón

nezbiera sa : papier špinavý a mastný, fólie, celofán, obaly z masla, jogurtov, škatuľové obaly od nápojov (tetrapak)

Sklo :

prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo musí byť rozbité

nezbiera sa : porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky, sklo kombinované s iným materiálom, hlinou znečistené sklo

Zmiešané plasty :

fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, plastové hračky, fľaše od aviváže a čistiacich prostriedkov, obaly od drogérie

nezbiera sa : tetrapak, plastové fľaše od olejov, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, žalúzie, rolety, plastové potrubia, hadice z vysávačov, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, polystyrén, bazény

PET fľaše : len plastové fľaše od minerálnych aj sladených nápojov – ZLISUJTE STLAČENÍM

nezbiera sa : plastové fľaše od olejov, tetrapak, bandasky, fľaše od aviváže a pod.

ZÁSADY ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU :

Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a ani vo vreciach na to určených (červené s logom FÚRA), nebude vyvezený.

Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 6:30 hod. v deň vývozu.

V deň vývozu odpadu sa zber môže uskutočniť aj vo večerných hodinách.

Poplatok za vývoz tuhého komunálneho odpadu v r. 2016: – je 1,70 Eur/1 kupón, – samostatne žijúci občania so ZŤP 0,85 Eur/ 1 kupón

Comments are closed.