Telefónna linka pre dôchodcov

OZNAM   Obec Zbehňov v zmysle uznesenia vlády SR č. 174/2020 zo dňa 27.03.2020 k opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie ochorenia COVID–19 na území SR oznamuje, že   telefónna linka pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania potravín je : 0915 981 959   v. r. Ing. Ján F e r k o starosta obce

Čítať viac …

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Čítať viac …

Informačný list

Vážení spoluobčania, obraciam sa na Vás z poverenia Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov vo veci vášho informovania ohľadne podmienok držania psov v obci Zbehňov. Zákon NR SR č. 282/2002 Z.z. ustanovuje držiteľom psov nižšie uvedené povinnosti a pre prípad porušenia týchto povinností zakladá ich priestupkovú zodpovednosť. (krátené) Stiahnuť úplné znenie informačného listu  

Čítať viac …

Pozvánka na odpustovú slávnosť

POZVÁNKA Obec Zbehňov v spolupráci s greckokatolíckou farnosťou Zbehňov Vás pozývaju na odpustovú slávnosť obce Zbehňov, ktorá sa uskutoční dňa 03.07.2016 v chráme sv. Petra a Pavla. Program : 10:30 – Svätá liturgia – v chráme sv. Petra a Pavla 15:00 – Zábavná skupina ČIKO – country, folk, ľudové piesne + vozenie sa na koňoch 16:00 – Hanka Servická – spev – duchovné a ľudové piesne 15:00 – 17:00 – Pohostenie zúčastnených návštevníkov formou švédskych stolov, k tomu čapovaný Šariš a čapovaná Kofola Zábavný program sa uskutoční v Kultúrnom dome, Hlavná č. 113/10, Zbehňov.

Čítať viac …