Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbehňov

Stiahnuť v pdf: Letak.pdf Názov projektu :Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbehňov Typ projektu : dopytovo-orientovaný projekt Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje 312000 Kód výzvy a ITMS kód projektu: OPLZ-P06-SC611-2017-1 Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity: Technická vybevonsť v obciach s prítomnosťou MRK Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj): Zbehňov, Trebišov, Košický kraj Časový rámec realizácie projektu : 8/2018 – 9/2018 Rozpočet projektu: 60.000,00 €

Čítať viac …