Pozvánka

Vážení občania,   starosta Obce Zbehňov a poslanci obecného zastupiteľstva Vás pozývajú na Silvestrovský ohňostroj Obce Zbehňov dňa 31.12.2016 o 23:45 hod. pred Obecným úradom Zbehňov Tešíme sa na Vás. Stiahnuť pozvánku

Čítať viac …

Informačný list

Vážení spoluobčania, obraciam sa na Vás z poverenia Obecného zastupiteľstva obce Zbehňov vo veci vášho informovania ohľadne podmienok držania psov v obci Zbehňov. Zákon NR SR č. 282/2002 Z.z. ustanovuje držiteľom psov nižšie uvedené povinnosti a pre prípad porušenia týchto povinností zakladá ich priestupkovú zodpovednosť. (krátené) Stiahnuť úplné znenie informačného listu  

Čítať viac …