Uverejnenie výsledkov volieb 2018.pdf
Podrobné výsledky volieb 2018 – zverejenie.pdf