Zápisnica 20.12.2018

Zapisnica-OkVK-o-priebehu-a-vysledku-hlasovania-vo-volbach-do-NR-SR-dna-05.03.2016