Oznámenie el. adresy pre voľby do NRSR v r.2020

Oznamenie_o_zverejneni_adresy_na_doručovanie_žiadosti_o_vydanie_hlasovacieho_preukazu_pre_voľby_do_NRSR

Nie je možné pridávať komentáre.