Chránené oznamovanie v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.

 

Smernica-c.-2-2015-o-prijimani-a-vybavovani-podnetov-o-protispolocenskej-cinnosti

Nie je možné pridávať komentáre.