Skip to main content

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbehňov

Stiahnuť v pdf: Letak.pdf

Názov projektu :Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbehňov

Typ projektu : dopytovo-orientovaný projekt

Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje 312000
Kód výzvy a ITMS kód projektu: OPLZ-P06-SC611-2017-1
Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity: Technická vybevonsť v obciach s prítomnosťou MRK
Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj): Zbehňov, Trebišov, Košický kraj
Časový rámec realizácie projektu : 8/2018 – 9/2018

Rozpočet projektu: 60.000,00 €Viac